Açısal Hız Nedir?

Açılsal hız kısaca, açısal yer değiştirmenin zamana oranı ile hesaplanır. Yani birim zamanda bir daire etrafında ilerleyen nokta düşünün bu noktanın dairenin merkezine göre değişen açısal konumunun zamana bölünmesiyle açısal hız hesaplanır. Açısal hızın birimi radyan / saniyedir.

Continue Reading Comments { 0 }

İnsan Gücü Nedir?

İnsan gücü, makine , hayvan , alet vb kullanmaksızın safi insanın gücünü ifade etmektedir. Örneğin, bir kamyon hafriyatı elle taşımaya çalışırsanız sadece insan gücünden yararlanırsınız. İnsan gücünün maliyeti yüksektir, bu nedenle makineleşme ve otomasyona geçiş her alanda çok hızlı bir şekilde gerçekleşmektedir.

Continue Reading Comments { 1 }

Otomasyon Nedir?

Otomasyon nedir hakkında kısaca bilgi veriniz? Otomasyon bir işin belli bir program dahilinde düzenli ve otomatik olarak yapılmasıdır. Otomasyon bir işlemler sürecidir. Örneğin içecek dolum fabrikasında şişelerin sırayla dolum tankının ağzına gelmesi, dolana kadar beklemesi ,dolunca otomatik olarak hattan çıkması ve diğer şişeye sıra gelmesi otomasyon işlemine örnek verilebilir. Otomasyon işlemlerinin avantajları nelerdir? insan gücünden […]

Continue Reading Comments { 1 }

Adaptasyon Nedir?

Adaptasyon genel anlamda uyum sağlamaktır ve ingilizcedeki adaptation kelimesinden dilimize girmiştir. Biyolojide adaptasyon türlerin bulunduğu çevre şartlarına uyum sağlamaya yönelik kalıtsal farklılıklardır. Kutup ayılarının soğuktan korunmak için kalın yağ tabakası ve kürke sahip olması ,  bukalemunun düşmanlarından korunmak için bulunduğu ortamın rengini alabilmesi gibi özellikler adaptasyona örnektir.

Continue Reading Comments { 0 }

Açık Dolaşım Nedir?

Açık dolaşım omurgasız canlılarda görülür. Açık dolaşımda kan damarlar içinden akmaz , vücut boşluğu içinden geçerek kalbe ulaşır. Yine de çok basit yapıda ve oldukça kısa atardamar , toplardamar ve yine kısa bir damar parçasından oluşan oldukça kısa kalp görülür. Burada kalp omurgalılarda olduğu gibi gözlere sahip değildir , oldukça basit yapılıdır.

Continue Reading Comments { 0 }

Aktivasyon Enerjisi Nedir?

Aktivasyon enerjisi kimyasal reaksiyonların gerçekleşmesi için gerekli olan minimum enerji miktarıdır. Eğer aktivasyon enerjisi yoksa reaksiyon başlamaz. Biz bu enerjiye eşik enerjisi de diyebiliriz. Enzimler aktivasyon enerjisini düşürdüğünden reaksiyonların çok daha hızlı ve yüksek verimde gerçekleşmesini sağlar.

Continue Reading Comments { 1 }

ATP nedir? (Adenozin Trifosfat)

ATP molekülü adenozin trifosfat olarak da bilinir yapısında Adenin , Fosforik Asit ve 5 karbonlu riboz şekeri vardır. ATP deki fosfat bağları arasında yüksek enerji depo edilir. İhtiyaç anında bu bağlar kırılarak açığa çıkan enerji farklı metobolizma faaliyetleri için kullanılır.

Continue Reading Comments { 0 }

Aglütinasyon Nedir?

Aglütinasyon çökelme demektir. Eğer bir protein ile anti protein birleşirse çökelme olur. A kan grubuna sahip birinin alyuvar zarında A antijenleri vardır eğer bu kişiye B kan grubu kan verilirse bu kan grubunun plazmasındaki Anti-A antikorları ile A antijenleri çökelme yani aglütinasyon gerçekleştirir.

Continue Reading Comments { 0 }

Akson Nedir?

Akson sinir hücrelerinin uzun olan uzantılarıdır. Nöron gövdesinden (sinir hücresinin diğer adı) çıkan bu uzun uzantıların 1-2 metre uzunluğunda olduğu sinir hücreleri bile vardır. Bir nöronun aksonu diğer nöronun dentriti ile sinaps yapar ve uyartılar bu şekilde iletilir.

Continue Reading Comments { 0 }

Aerobik Solunum Nedir?

Aeorobik solunum oksijenli solunum demektir , yani ATP üretiminde oksijen kullanılmaktadır. Aerobik solunum genellikle mitokondri organelinde gerçekleşir. Bu solunumda Glikoliz evresinden sonra oluşan pirüvatlardan birer CO2 ayrılır ve Asetil CoA oluşur bunun akabinde ise krebs döngüsü başlar bu aşamada yine karbondioksit çıkışı ve bir miktar ATP üretimi olur. Asıl ATP üretilen evre Elektron Taşıma Sistemi […]

Continue Reading Comments { 0 }