About admin

Yazar Arşivi | admin

Aktin Nedir?

Çizgili kasların kasılmasını gerçekleştiren proteinlerden biridir. Miyozin ile birlikte çalışır. Genellikle aktin-miyozin şeklinde her zaman birlikte anılırlar. Aktin miyozinden daha incedir. Çizgili kaslardaki kasılma sırasında aktinler miyozinlerin üzerine doğru kayar böylece kasılma olayı gerçekleşmiş olur.

Continue Reading Comments { 0 }

Alg nedir?

Algler su ortamında yaşayan fotosentez yapan bir hücreli canlılardır özellikle mavi – yeşil algler okyanuslarda ve göl yüzeylerinde bolca bulunur bunlar fotosentez yaparak oksijen üretirler yani ototrof canlılardır.

Continue Reading Comments { 0 }

Adenin Nedir?

Adenin azotlu organik bir bazdır. DNA ve RNA gibi nükleik asitlerin yapısında bulunur ayrıca enerji molekülü olarak bilinen ATP nin de yapısına katılmaktadır. Adenin bazı çift halkalı bir yapıya sahiptir bu nedenle de pürin olarak adlandırılır. Diğer pürin bazı ise sitozindir. DNA üzerinde Adenin nükleotidlerin karşısına Timin nükleotid gelir.

Continue Reading Comments { 0 }

Absorbsiyon Nedir?

Absorbsiyon absorbe etmekten gelir yani bir madde veya enejiyi soğurabilme , emebilme yeteneğinin ölçüsüdür absorbsiyon. Örneğin fotosentezde güneş enerjisinin klorofil tarafından absorbsiyonu söz konusudur.

Continue Reading Comments { 0 }

Abiyogenez Görüşü Nedir?

Canlıların nasıl var olduğuna yönelik ortaya atılan bir görüştür. Günümüzde bilimsel geçerliliği kalmamıştır. Abiyogenez görüşüne göre tüm canlılar cansız maddelerden çeşitli özel şartlarda meydana gelmiştir. Şöyle ki cansız maddeler kimyasal tepkimeler yoluyla öncelikle organik molekülleri meydana getirmiş, sonra bu organik moleküllerden ilk basit canlılar olulmuştur.

Continue Reading Comments { 0 }

Musluk Nasıl Tamir Edilir?

Musluğunuz mu bozuldu neden kendiniz tamir edemeyesiniz ki? Bir de kendiniz tamir etmeyi deneyin bu videoda detaylı olarak kendi musluğunuzu nasıl tamir edeceğiniz anlatılıyor.  

Continue Reading Comments { 0 }

Elektronegatiflik Nedir?

imyasal bağlarda, bağı oluşturan atomlar tarafından bağda bulunan elektronların çekilme gücüdür. Son katmanları elektronlarla doldurulmuş olan klor gibi atomların elektron istekleri fazla olduğu için elektronegatiflikleri büyüktür. Bir atomun elektron dizilimi soygaza ne kadar yakınsa, elektronegatifliği o kadar büyük olur. Bu nedenle periyodik cetvelde en yüksek elektronegatiflik değerlerine sahip elementler 7A grubu elementleridir. Elektronegatiflik değeri 7A […]

Continue Reading Comments { 0 }
elektromotor kuvvet nedir

Elektromotor Kuvvet Nedir?

İletken bir maddede, elektronların harekete geçebilmesi için bir güç kaynağından elde edilen, elektrik kuvvetine ihtiyaç vardır. Bu tür elektrik kuvvetleri; dinamo, akümülatör, batarya gibi kaynaklardan elde edilebilir. Elektrik kuvveti üretmek amacıyla kullanılan bu tür güç kaynaklarına ise elektromotor kuvvet kaynağı denir. Elektromotor kuvvet kaynakları, iletkene gerekli elektrik kuvvetini sağlarken; çeşitli enerji dönüşümleri görülür. Batarya gibi […]

Continue Reading Comments { 0 }

Elektroliz Nedir?

Elektrik akımı yardımıyla, çeşitli sıvılar içerisinde serbest dolaşan iyonların; sıvı ile ayrıştırılmasına elektroliz denir. Elektroliz anyon veya katyon iyonlarının, sıvı içerisine verilen elektrik akımı ile elektron alışverişi yapmasıyla gerçekleşir. Bu elektron alışverişi elektrik akımının iletken elektrolit üzerinden geçmesiyle sağlanır. Elektrolitler genellikle sıvı bir madde içerisinde eriyerek çözelti oluşturmuş, tuz benzeri maddelerdir. Elektroliz işlemi, elektroliz tankı […]

Continue Reading Comments { 0 }
devre elemanları nelerdir

Elektronik Devre Elemanları

Başarılı bir elektronik devre kurmak için ilk önce elektronik devrelerde kullanılan devre elemanlarının iyi tanınması gerekir. Elektronik devre elemanları; pasif devre elemanları ve aktif devre elemanları olarak ikiye ayrılır. Pasif Devre Elemanları Elektronik devrelerde kullanılan pasif devre elemanları, genel amaçlıdırlar. Bu elemanlar olmadan kurulan elektronik devre sayısı çok azdır. Pasif devre elemanlarının genel kullanım özelliklerini […]

Continue Reading Comments { 0 }