Archive | Kimdir RSS feed for this section

Köroğlu Kimdir? Köroğlu’nun Hayatı ve Eserleri

Köroğlu Kimdir? Köroğlu’nun Hayatı ve Eserleri  Köroğlu 16.yüzyılda yaşamış ve 24 bölümlük destansı bir halk hikâyesinin harika bir kahramanıdır. Söylemiş olduğu koçaklama ve güzellemeleriyle meşhurdur. Onun yaşamış olduğu 16. yüzyılda Ordu’da Köroğlu mahlasını kullanan bir ozan ile karıştırıldığı iddia edilmiştir. Ancak bu iddia karşısında ikisinin de aynı kişi olduğunu söyleyen araştırmacılar da vardır. Köroğlu hakkında […]

Continue Reading Comments { 3 }

Cemil Meriç Kimdir? Cemil Meriç’in Hayatı ve Eserleri

Cemil Meriç Kimdir? Cemil Meriç’in Hayatı ve Eserleri Türk Edebiyatı’nın ve Türk düşünce hayatının en önemli isimlerinden biri olan Cemil Meriç 12 Aralık 1916 tarihinde Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde doğmuştur. Fransız idaresi altında bulunan Hatay’da Fransız eğitim sistemine göre eğitim verilen Antakya Sultani’sinde öğrenim gördü. Bir süre ilkokul öğretmenliği ve Nahiye Müdürlüğü tercüme kaleminde Reis Muavinliği […]

Continue Reading Comments { 0 }

Cemal Süreyya Kimdir? Cemal Süreyya’nın Hayatı ve Eserleri

“Cemal Süreyya” Hayatı (1931-1990 ) Cemal Süreyya Kimdir? Cemal Süreyya’nın Hayatı ve Eserleri  Cemal Süreyya önceleri Erzincan’a bağlı olan ama şu anda Tunceli ili sınırları içerinde bulunan Pülümür’de doğmuştur. Şairinin Kürt veya Zaza asıllı olduğuna dair çeşitli görüşler vardır. Çocukluğunun ilk dönemini Erzincan’da geçirdi. Meşhur Dersim İsyanından sonra ailesi Bilecik’e sürgün edildi. İlkokula Bilecik’te başladı; ancak […]

Continue Reading Comments { 0 }

Kemal Tahir Kimdir? Kemal Tahir’in Hayatı ve Eserleri

Kemal Tahir Kimdir? Kemal Tahir’in Hayatı ve Eserleri 1910 yılında İstanbul’da doğan yazar, 21 Nisan 1973’te İstanbul’da vefat etmiştir. Babası deniz subayı olup sultan 2. Abdülhamit Han’ın yaverlerindendir. Galatasaray Lisesinde öğrenim görürken 10. Sınıfta bu okulu bırakarak hayata atıldı. Daha sonra çok çeşitli işlerde çalıştı. Bu işlerinin arasında Avukat Kâtipliği olduğu gibi Zonguldak Kömür İşletmelerinde, […]

Continue Reading Comments { 0 }

Kaşgarlı Mahmut Kimdir? Kaşgarlı Mahmut’un Hayatı

KAŞGARLI MAHMUT – Hayatı (1025-1090) Divânu Lügati’t-Türk isimli eseriyle bilinen meşhur Türk dil bilgini olan Kaşgarlı Mahmut Karahanlılar soyuna mensuptur. Kaşgarlı Mahmut’un doğum tarihi tam olarak bilinemese de bu tarihin 1025 olduğu tahmin edilmektedir. Babası Barsaganlı bir bey olan Kaşgarlı, Türk kültürünün Araplara tanıtılmasında önemli bir rol oynadı. Türk illerini adım adım dolaşan Kaşgarlı Mahmut, […]

Continue Reading Comments { 0 }

Hüseyin Rahmi Gürpınar Kimdir? Hayatı ve Eserleri

HÜSEYİN RAHMİ GÜRPINAR – Hayatı ( 1864- 1944) 1864 yılında doğan yazar, 1944’te vefat etmiştir. Eğitim hayatına Mahmudiye Rüştiyesi’nde başlayıp, Mülkiye’de devam etmiştir. Ancak Mülkiye’de eğitim aldığı sıralarda hastalanması sebebiyle buradaki öğrenimini yarım bırakmak zorunda kalmıştır. 1908’de ilan edilen meşrutiyete kadar kısa süreli birkaç farklı görevde memur olarak bulunmuştur. Onun haricinde Gürpınar, hayatının hep kalemiyle […]

Continue Reading Comments { 0 }

Karacaoğlan Kimdir? Karacaoğlan’ın Hayatı

KARACAOĞLAN – Hayatı  (1606-1679) Karacaoğlan Kimdir? Karacaoğlan’ın Hayatı Karacaoğlan’ın doğum ve ölüm tarihi kesin olarak bilinememektedir. Ancak onun 17.yy’da yaşadığı kesindir. Yine Karacaoğlan’ın asıl adı konusunda da farklı görüşler vardır. Mehmet, Hasan, Halil ve İsmail onun gerçek ismi olduğu düşünülen isimlerdir.  Ama onun hayatına göre daha çok kabul gören yanı Adana’nın Feke ilçesinin Göğçeli köyünden […]

Continue Reading Comments { 0 }

Cevdet Kudret Solok Kimdir? Hayatı ve Eserleri

“Cevdet Kudret Solok” Hayatı (1907-1992) Cevdet Kudret Solok Kimdir? Hayatı ve Eserleri  Cevdet Kudret Solok 1907 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Babası Musul Savaşı’na katılıp şehit düştüğü için 9 yaşında babasını kaybetti. Asıl ismi Cevdet Kudret Solak olan yazar, Cevdet Kudret adıyla tanınır. Babasız olmasına rağmen annesinin gayretleriyle öğrenim hayatına devam etti.              İstanbul Darülfünun Hukuk Fakültesini bitirdi. […]

Continue Reading Comments { 1 }

Mehmet Akif Ersoy Kimdir? Hayatı ve Eserleri

1873 yılında İstanbul’da doğan yazar, 1936 yılında yine İstanbul’da vefat etmiştir. Öğrenim hayatına 4 yaşındayken Fatih’te bulunan mahalle mektebinde başlamıştır. Daha sonra Fatih Merkez Rüştiyesi’nde eğitimine devam etmiştir. Babasından Arapça öğrendiği gibi Fatih Camii’ndeki bir hocadan da dersler almıştır. Farsça ve Fransızcayı öğrenmiştir. Babası vefat edip evlerinin ise bir yangında yanmasından dolayı Mülkiye’nin yüksek kısmından […]

Continue Reading Comments { 1 }

Refik Halit Karay Kimdir? Hayatı ve Eserleri

“Refik Halit Karay” Hayatı (1888-1965)   Refik Halit Karay Kimdir? Hayatı ve Eserleri  15 Mart 1888’de İstanbul’da doğan yazar, 18 Temmuz 1965te İstanbul’da vefat etti. Yazar Vezneciler’de Şemsü’l Maarif ve Göztepe Taş Mektep’te eğitim aldı. Galatasaray Lisesi’ni bitirdikten sonra hukuk mektebine girdi. Bir müddet Maliye Nezareti’nde çalıştı.            2. Meşrutiyetin ilanından sonra memurluğu bırakarak yazı hayatına atıldı. […]

Continue Reading Comments { 2 }