Archive | Kimdir RSS feed for this section

Mehmet Rauf Kimdir? Hayatı ve Eserleri

Mehmet Rauf Kimdir? Hayatı ve Eserleri 12 Ağustos 1875’te İstanbul’da doğan yazar, 23 Aralık 1931’de yine İstanbul’da yaşamını yitirdi. İlk ve orta öğrenimini İstanbul Balat’taki Mahalle Mektebi ve Soğuk Çeşme Askeri Rüştiyesi’nde tamamladı. Bahriye Mektebi’nde eğitim aldıktan sonra Deniz Subayı olarak göreve başladı. 1894’te staj için Girit’e 1895’te ise Almanya’ya gönderildi.  Mehmet Rauf, tam olarak […]

Continue Reading Comments { 1 }

Eflatun Cem Güney Kimdir? Hayatı ve Eserleri

Eflatun Cem Güney Kimdir? Hayatı ve Eserleri 1896 yılında Malatya’da doğan Eflatun Cem Güney, 1981 yılında İstanbul’da vefat etti. Güney 1918’de Sivas Lisesi’ni bitirdikten sonra yurdumuzun çeşitli illerinde Türkçe ve Edebiyat Öğretmenliği görevlerinde bulundu. Daha sonra 1950 yılından 1956 yılına kadar Topkapı Müzesi Müdür Yardımcılığı yaptı. Yazar, 1956’dan sonra 5 yıl kadar, İstanbul Milli Eğitim […]

Continue Reading Comments { 0 }

Ceyhun Atuf Kansu Kimdir? Hayatı ve Eserleri

“Ceyhun Atuf Kansu” Hayatı  (1919-1978)  Ceyhun Atuf Kansu Kimdir? Hayatı ve Eserleri   1919 yılında İstanbul’da doğan yazar, 17 Mart 1978 yılında Ankara’da vefat etmiştir. Eğitimci ve politikacı kimliğiyle tanınan Atuf Kansu’nun oğludur. Küçük yaşlarda annesini kaybeden yazar, babasıyla birlikte 1921 yılında Ankara’ya gitmiştir.           Ankara’da Gazi Lisesinden mezun olup İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne girdi. […]

Continue Reading Comments { 0 }

Memduh Şevket Esendal Kimdir? Hayatı ve Eserleri

Memduh Şevket Esendal Kimdir? Hayatı ve Eserleri 29 Mart 1883’te Çorlu’da doğan yazar, 16 Mayıs 1952’de Ankara’da yaşamını yitirdi. Türk öykücülüğünün en önemli yazarlarından olan Esendal, çocukluğu savaş yıllarına denk geldiği için maddi sıkıntılar içerisinde geçmiştir. Yazar, aynı sebeple düzenli bir eğitim de alamamıştır. Ancak Arapça, Farsça ve Fransızca dillerini öğrenek kendi kendini yetiştirdi. Babası […]

Continue Reading Comments { 0 }

Mehmet Emin Yurdakul Kimdir? Hayatı ve Eserleri

Mehmet Emin Yurdakul Kimdir? Hayatı ve Eserleri 1869 yılında İstanbul’un Beşiktaş semtinde soğan yazar, 14 Ocak 1944 tarihinde İstanbul’da vefat etmiştir. Kendisi Milli Edebiyat ve Türkçülük akımının önde gelen temsilcilerinde olmuştur. Mekteb-i Mülkiye’de okurken bu okulun idadi bölümünden ayrılıp devlet memuru olmuştur. Dönemin baskın unsuru İttihat ve Terakki Cemiyeti’ne girmiştir. Şair, yazmış olduğu şiirlerinde hükümeti […]

Continue Reading Comments { 0 }

Melih Cevdet Anday Kimdir? Hayatı ve Eserleri

Melih Cevdet Anday Kimdir? Hayatı ve Eserleri 1915’te İstanbul’da doğan Melih Cevdet Anday, 2002’de vefat etmiştir. Ankara Gazi Lisesi’nde 1936’ da mezun olduktan sonra 1938 yılında Sosyoloji öğrenimi görmek için Belçika’ya gitti. İki yıl sonra İkinci Dünya Savaşı çıkınca yurda dönmek zorunda kaldı. 1942’den sonra Ankara’da Milli Eğitim Bakanlığı Yayın Müdürlüğü’nde danışmanlık, Ankara Kitaplığı’nda memurluk […]

Continue Reading Comments { 1 }

Sabahattin Ali Kimdir? Hayatı ve Eserleri

“Sabahattin Ali” Hayatı (1907-1948) Sabahattin Ali Kimdir? Hayatı ve Eserleri 25 Şubat 1907’de bugün Bulgaristan’ın sınırları içerisinde bulunan Gümülcine’nin Eğridere köyünde doğmuştur. Öğrenimini Balıkesir ve İstanbul’da tamamlayarak Yozgat’ta öğretmenliğe başladı. Maarif Vekâletinin açmış olduğu yurtdışı görevi sınavını kazanarak Almanya’ya eğitim görmeye gitti. Türkiye’ye döndükten sonra Aydın’da Almanca öğretmenliğine başladı. Ancak görevi esnasında yıkıcı propaganda yapmak suçundan 3 […]

Continue Reading Comments { 0 }

Sabahattin Kudret Aksal Kimdir? Hayatı ve Eserleri

“Sabahattin Kudret Aksal” Hayatı (1920-1993)     Sabahattin Kudret Aksal Kimdir? Hayatı ve Eserleri    (1920-1993)    25 Mart 1920’de İstanbul’da doğan yazar, 19 Nisan 1993’te İstanbul’da yaşamını yitirdi. Lise eğitimini Özel Işık Lisesi’nde alarak İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi  Felsefe Bölümüne girdi. Bu fakülteden mezun olduktan sonra yaklaşık beş yıl kadar İstanbul’da muhtelif liselerde felsefe dersleri verdi. Öğretmenlik görevi haricinde farklı […]

Continue Reading Comments { 0 }

Mehmet Fuat Köprülü Kimdir? Hayatı ve Eserleri

MEHMET FUAT KÖPRÜLÜ – Hayatı (1890-1966) 1890 yılında İstanbul’da doğan yazar, 28 Haziran 1966’da İstanbul’da yaşamını yitirdi. Mehmet Fuat Köprülü, Osmanlı Tarihi’nden tanımış olduğumuz Köprülü Mehmet Paşa’nın ailesindendir. Ayasofya Rüştiyesi ve Mercan İdadisinde eğitim aldıktan sonra İstanbul Hukuk Fakültesi’nde öğrenim görmeye devam etti. Ancak 1909 yılında bu fakülteden ayrılarak ilgi duymuş olduğu edebiyat, felsefe ve […]

Continue Reading Comments { 0 }

Dadaloğlu Kimdir? Hayatı ve Eserleri

 DADALOĞLU – Hayatı (1785-1868 ) Dadaloğlu Kimdir? Hayatı ve Eserleri Dadaloğlu’nun aslında tam olarak hangi tarihler arasında yaşadığı bilinmemektedir. Ama elimizdeki mevcut kaynaklara göre onun 18. Yüzyılın son çeyreğinde doğup 19,yüzyılın ortalarında öldüğü bilinmektedir.  Dadaloğlu kayserinin Tomarza ilçesinde doğmuştur.  Dadaloğlu Osmanlı Devletinin Anadolu Türkmenlerine iskân politikasına verdiği tepki ile tanınmış bir halk ozanıdır. Devlet, zaman […]

Continue Reading Comments { 1 }