Archive | Kimdir RSS feed for this section

Platon Kimdir? Platonun Hayatı

Yunanistan’ın ikinci büyük filozofu olup, Sokrates’in öğrencisidir. Batı’daki ilk yüksek öğretim kurumu olan Atina Akademisi’nin kurucusudur. Platon doğa felsefesi, bilim ve batı felsefesinin temellerini atmıştır. Felsefe tarihinde bir çok filozofta gördüğümüz gibi, Platon’da hocası Sokrates’in görüşlerini ilerletmiştir. Varlık Görüşü Hatırlarsanız Sokrates  varlığın bilgisinin doğuştan geldiğini savunuyordu. Platon hocasının bu görüşünü ilerleterek varlığı ikiye ayırmıştır. Bu ayrım şu şekildedir: Numenler […]

Continue Reading Comments { 0 }
tevf,k fikret kimdir nedir tevfik fikretin hayatı eserleri

Tevfik Fikret Kimdir? Tevfik Fikret’in Hayatı ve Eserleri

TEVFİK FİKRET(1867-1915) Tevfik Fikret 24 Aralık 1867’de İstanbul’un Kadırga semtinde dünyaya gelmiş ve yaklaşık elli yıl süren hayatına çok ses getiren şeyler sığdırarak Türk Edebiyatında ve Türk Fikir Hayatında kendinden söz ettiren ender kişilerden birisi olmuştur.  12 yaşında annesini kaybeden yazarın babası da saraya jurnallendiği için Arabistan’a sürgüne gönderilmiş, 19 yıl orada kalmış ve orada […]

Continue Reading Comments { 0 }

Fatih Sultan Mehmet (II. Mehmet) (1432-1481)

Yeni bir çağın başlamasında rol oynayan Osmanlı padişahıdır. 1453 yılında İstanbul’u fethetmesinden bugüne, yıllar boyunca konuşulmuş ve konuşulmaya devam edecektir. Papa tarafından bir mektup aracılığıyla Hıristiyan olması şatı ile Roma’nın kendisine verileceği söylenmiştir. Ancak mektup Fatih Sultan Mehmet’e ulaşmamıştır. Avrupalılar ona “Büyük Türk”(Grand Turco) demişlerdir. Fatih’in İstanbul’u fethetmesiyle 1000 yıllık Doğu Roma (Bizans) İmparatorluğu yıkılmıştır. […]

Continue Reading Comments { 0 }

Yavuz Sultan Selim Kimdir? (I. Selim) (1465-1520)

Tarihçiler ona “8 yıllık saltanat döneminde 80 yıla denk iş yapan padişah” demişlerdir. Bu söz boşuna söylenmemiş olsa gerek, çünkü 2.375.000 km2 ye sahip olan Osmanlı toprakları onun döneminde 6.557.000 km2 toprağa ulaşmıştır. Çok keskin bir zekâya sahipti ve kendinden emin kararlar verirdi. Daha çok Mısır Seferi ile bilinir, bu sefer dillere destan olmuştur. Aynı zamanda Memlukluları […]

Continue Reading Comments { 0 }
kurosawa

Sinema Dünyasının İmparatoru – Akira Kurusawa Kimdir?

Sinemanın büyük ve derin dünyasının en iyi yönetmenleri denilince ilk başta akla gelen isimlerden Akira KURUSAWA, belki de başarısını en çok  yapıtlarında kullandığı hümanist dile borçludur.  Eserlerinde kendini gösteren bu  insancıl tutumun altında 88 yıllık hayatına birinci ve ikinci dünya savaşlarıyla, atom bombası gibi hiç de insancıl olmayan olayları ve felaketleri sığdırmış olması yatmaktadır.         İçinde yetiştiği Japon kültürüne duyarlı […]

Continue Reading Comments { 0 }

Kanuni Sultan Süleyman Kimdir?

Kanuni Sultan Süleyman (1494-1566) Kanuni Sultan Süleyman, Günümüzde dizilerle harem ve özel hayatı işlensede gerçeklerin bunlar olmadığını osmanlı tarihini okuyanlar biliyor. Ömrünün yarısını seferde geçiren padişahtır.  Giderek güç kazanan ve büyüyen Osmanlı Kanuni Sultan Süleyman döneminde, o dönemin en büyük İmparatorluğu haline gelmiştir. Ağır başlılığıyla ve üstün zekâsıyla tanınır. Hürrem Sultan ile evlilik yapması kendisi için iyi […]

Continue Reading Comments { 0 }

Orhan Gazi Kimdir?

Orhan Bey veya Orhan Gazi Hz. Osmanlı Devletinin 2.Padişahı veya hakanıdır. 1281 yılında dünyaya gelmiş olup babası Osman Gazi Han dır. 1326 senesi ile 1359 senesi arasında 33 yıl vazife başında kalmıştır. Babasının kendisine bıraktığı Osmanlı Topraklarını 16.000 km2 den 95.000 km2 ye çıkarmıştır. Orhan Bey Osmanlı Beyliğinin kurucusu Osman Gazi ile Malhun Hatun’un evladıdır. […]

Continue Reading Comments { 0 }