Elektronegatiflik Nedir?

Kimyasal bağlarda, bağı oluşturan atomlar tarafından bağda bulunan elektronların çekilme gücüdür. Son katmanları elektronlarla doldurulmuş olan klor gibi atomların elektron istekleri fazla olduğu için elektronegatiflikleri büyüktür. Bir atomun elektron dizilimi soygaza ne kadar yakınsa, elektronegatifliği o kadar büyük olur. Bu nedenle periyodik cetvelde en yüksek elektronegatiflik değerlerine sahip elementler 7A grubu elementleridir. Elektronegatiflik değeri 7A grubundan geriye gidildikçe 6A, 5A sırasıyla azalarak devam eder. Periyodik cetvel dizilimine göre bir özellik de cetvel üzerinde bulunan atomların aşağıdan yukarıya çıkıldıkça elektronegatiflik değerleri yükselir.

elektronegtiflikKimyasal bağların oluşumunda elektronegatiflik çok önemlidir. Elektronegatifliği yüksek olan atomlar, kimyasal bağda bulunan elektronları daha fazla çekerler. Bu nedenle aralarında elektronegatiflik farkı bulunan atomlar farklı şekillerde isimlendirilir. Elektronegatiflik değeri büyük olan atoma negatif değerlikli, büyük olana ise pozitif değerlikli atom denir.

Kovalent bağlarda atomların elektronegatifliğine göre oluşan bağlar farklı isimler alır. Elektronegatiflik değeri farklı olan ametal atomları bağ yaptığında, polar kovalent bağ oluşur. Polar kovalent bağlarda atomlara dağılan elektron miktarı farklıdır. Elektronegatiflik değeri aynı olan ametal atomları bağ yaptığında ise apolar kovalent bağ oluşur. Apolar kovalent bağlarda, atomlara dağılan elektron miktarı eşitttir.

Elektronegatif bir atom kurduğu kimyasal bağlar nedeniyle yapısına elektron katabilir. Bunun sonucunda yapısını soygaza benzetmiş ise elektronegatiflik özelliğini kaybeder. Elektron alma isteği kalmaz. Daha sonra atomlar arasındaki kimyasal bağ bozulursa, atom tekrar elektronegatiflik kazanabilir.

Elektropozitiflik Nedir? 

Kimyasal bağlarda, atomların elektron vererek katyon oluşturma eğilimleridir. Alkali ve toprak alkali metaller olarak adlandırılan; 1A ve 2A grubu elementleri elektropozitif özellik gösterirler. Bu nedenle Lityum, Sodyum, Berilyum, Kalsiyum gibi elementler elektropozitiftir. 5A, 6A, 7A grubu elementleri elektropozitifliğe sahip değildirler. 4A ve 3A grubu elementleri ise düşük elektropozitiflik değerlerine sahiptirler.

Periyodik cetvelde, yukarıdan aşağıya inildikçe ve sağdan sola gidildikçe elektropozitiflik azalır. Bazı kimyasal bağ türlerinde, elektropozitiflik nedeniyle atomun elektron verdiği görülür. Elektron veren atom, kimyasal bağ sonucunda yapısını soygaza benzetmiş ise elektropozitiflik özelliğini kaybeder.  Elektron verme isteği kalmaz.

Bir önceki yazımız olan Elektromotor Kuvvet Nedir? başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

No comments yet.

Bir Cevap Yazın